Житиште

Општина Житиште смештена је у широкој равници средњег Баната 18 km североисточно од Зрењанина. Граничи се са општинама Сечањ, Кикинда, Нова Црња и државном границом према Румунији.

Општина има изглед неправилног трапеза чијим средишњим делом протиче стари Бегејски канал, и простире се на површини од 525 km2. Укупна дужина путне мреже износи 125 km од чега је 99 km регионалних и 26 km локалних путева.

Према попису из 2011. године, у Општини живи 16.786 становника у 12 насељених места: Банатски Двор, Банатско Карађорђево, Банатско Вишњићево, Бегејци, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни Тополовац, Торда, Честерег, Хетин и Житиште. Од друге половине 18. века овде се насељавају поред Срба, Немци, Румуни, Мађари и други народи. Између два рата насељавају се породице из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Лике, као и после Другог светског рата када су се из неких крајева иселили Немци. По националној припадности у Житишту данас живи 60% Срба, 22% Мађара, 11% Румуна, 5% Рома и 2% осталих националних мањина.

У свим местима развијена је пољопривреда, оснивају се мањи индустријски погони, а нарочит значај добија лов. На речицама и на Старом Бегеју развијен је спортски риболов, а у непосредној близини организована је и фазанерија.

Од 44.805 hа обрадивих површина, у друштвеној својини налази се 17.200 hа, док индивидуалним пољопривредним произвођачима припада 27.605 хh. Шуме се простиру на 100 hа, док рибњак заузима површину од 450 hа. Расположиви природни потенцијали, привредни ресурси и нове инвестиције, међу којима је и измуљавање канала Бегеј, отварају перспективе будућег бржег и интензивнијег економског развоја Општине.

Више информација