INOVACIJE NA SAJTU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Turistička organizacija Vojvodine, u skladu sa savremenim zahtevima turističkog tržišta i inovativnim pristupima prezentaciji turističke ponude, postavila je na sajt virtuelni web vodič. Web vodič je unikatan alat za marketing i podršku posetiocima web portala, iz razloga što omogućava da na stranicama možemo imati „iskačuću“ poruku spikera (osobe u audio i video formatu), koja nam pruža bitne informacije ili pomaže pri lakšoj navigaciji na portalu i aplikacijama. Web vodič će omogućiti da posetioce portala  putem nasnimljene video-poruke (spikera)  efikasno obavestimo o turističkoj ponudi Vojvodine, manifestacijama i aktivnostima ili ih usmerimo na novu stranicu. Takođe virtuelni vodič je prilagođen osobama sa oštećenim sluhom, naime video- poruka se istovremeno emituje i na znakovnom jeziku. Web vodič predstavlja značajan aspekt marketing promocije turističke ponude AP Vojvodine i kao takav će se prilagođavati potrebama turističkog tržišta.


Označeno sa :
27. 11. 2018.

Kursna lista