ИСТОРИЈСКИ АРХИВ – Панчево

Датум одржавања:
Адреса: Немањина бб, Панчево
Телефон: +381 (0)13 317 344, +381 (0)13 331 240
E-mail: arhivp@panet.rs

Историјски архив у Панчеву бави се заштитом покретних културних добара, прикупљањем, обрадом, сређивањем и чувањем истих,  на територији града Панчева и општина Ковин, Алибунар, Опово и Ковачица. Поред истраживачког рада који се обавља са истраживачима у библиотеци, Архив има и издавачку делатност. Једна од  мисија и обавеза Архива је да у будућности још више омогући, учини доступнијом и транспарентнијом архивску грађу, која спада у културна добра од изузетног и великог значаја. То је могуће кроз даљу дигитализацију архивске грађе која је важна за Архив.

Архив поседује 827 фондова и збирки, укупне количине 8.840 метара, у временском распону од почетка XVIII до краја XX века.

Архив је организован као јединствена служба у оквиру које се обављају послови на обради и заштити архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама, сређивању депоа, културно-просветној делатности, истраживачком раду, библиотечкој и издавачкој делатности.

 


Означено са : ,,
18. 12. 2012.

Курсна листа