ISTORIJSKI ARHIV SENTA – Senta

Adresa: Glavni trg 1/II, Senta
Telefon: +381 (0)24 811 037, fax: +381 (0)24 811 134

Svoju delatnost obavlja na teritoriji pet današnjih opština (Kanjiža, Senta, Ada, Bečej i Srbobran) koji obuhvataju severni deo nekadašnjeg Krunskog okruga sa desne strane Tise.
Arhiv obavlja delatnost čuvanja arhivske građe opštinske i regionalne nadležnosti. Osnovan je 1952. godine kao Gradski državni arhiv. Skoro 750 fondova materijala arhiva stoji na raspolaganju istraživačima i svima onima koji su zainteresovani za istorijske sadržaje. Posebnu pažnju zaslužuje zbirka donatorskih pisama i povelja privilegija i još brojna dokumentarna građa vezana za istorijat grada.
U okviru arhive radi Krug prijatelja muzeja i arhiva „Dudaš Đula“ koji je osnovan 1961. godine, kao udruženje koje se bavi izdavanjem i negovanjem publikacija vezanih za lokalnu istoriju.


28. 11. 2012.

Kursna lista