ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА – Суботица

Датум одржавања:
Адреса: Трг слободе 1,Суботица
Телефон: +381 (0)24 524 033

У другој половини XIX века, са развојем историографије, као науке, у Суботици долази до схватања да су архиви незаобилазна налазишта валидних историјских извора. Пример за то су истраживања професора суботичке Гимназије Иштвана Ивањиа (Iványi István), споведена у архиву тадашње градске администрације, која су успешно крунисана и садржајном двотомном монографијом.

Архивско подручје формирано је 1946. године и за град Суботицу и Срез Бачку Тополу, да би 1952. године на основу решења Извршног одбора Градског народног одбора била основана самостална установа под називом Градска државна архива у Суботици. Решењем Скупштине среза Суботица 1964. године, установа је добила данашњи назив – Историјски архив Суботица.

Најстарији документ који чува наш Архив потиче из 1658. године. До времена успостављања Магистрата (1743) сачувано је само још неколико аката. Од те године, можемо да пратимо већ нарастање добро сачуване целине материјала насталог у раду тог градског органа. И грађа настала радом каснијих градских управних власти, Сената, Народног одбора, Скупштине општине, сачувана је готово у потпуности и чини један од најзначајнијих и највреднијих сегмената у нашим депоима. Период XIX, а поготово XX века карактерише изузетно повећање количина писаних докумената, а тиме и архивске грађе, затечене или преузете у Архив.

Архив има статус међуопштинског архива, своју делатност врши на територији три општине – Суботице, Бачке Тополе и Малог Иђоша. У архиву постоји специјализована, стручна библиотека чији се фонд базира на књигама објављеним о архивској делатности као и о завичајној историји. Ова библиотека је затвореног типа намењена првенствено истраживачима архивске грађе.

Основа делатности установе је да врши делатност прикупљања, заштите, истраживања, чувања и кориштења регистратурског материјала и архивске грађе. На захтев правних и физичких лица Архив издаје фотокопије, преписе и уверења о подацима из архивске грађе коју чува.

Архив поседује 450 архивских фондова и збирки у дужини од 4794 дужна метра. Документи који се налазе у склопу фондова и збирки обухватају временско раздобље од средине 17. века до данашњих дана, а сведоче о у граду и околини, местима у територијалној надлежности Историјског архива Суботице, али и ширим просторима. Најстарији и уједно и најзначајнији фондови који се чувају су :

– Магистрат повлашћене краљевско-коморске вароши Сент Марија (Суботица) (1701) 1743-1778 (1782),
– Магистрат слободног краљевског града Суботице 1779-1849.,
– Градско веће слободног краљевског града Суботице 1861-1918.,
– Градско поглаварство Суботице 1919-1941.година.

Ови фондови су и уједно највише коришћени приликом истраживања. Поред архивских фондова значајне су и сачуване карте и планови града, које се чувају у оквиру Збирке планова и географских мапа 1556-1976.

Са странкама и истраживачима ради се од 9.30 до 13.30 часова, изузев понeдељка.

 


Означено са : ,,
07. 01. 2013.

Курсна листа