JAVNE NABAVKE 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Plan javnih nabavki za 2017. godinu – izmene 1
Plan javnih nabavki za 2017. godinu – izmene 2

JNMV 1/01-2017 – NABAVKA SLUŽBENOG VOZILA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/01-2017 – USLUGE OPREMANJA ŠTANDOVA ZA PREDSTAVLJANJE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE NA SAJMOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/02-2017 –  USLUGE SMEŠTAJA I PREVOZA PRILIKOM NASTUPA NA SAJMOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I USLUGE ORGANIZOVANJA DOLASKA I BORAVKA STRANIH NOVINARA I TUROPERATORA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/03-2017 – USLUGE IZRADE PROMOTIVNOG FILMA O TURISTIČKIM DESTINACIJAMA VOJVODINE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/04-2017 – USLUGE IZRADE MOBILNE APLIKACIJE ZA POTREBE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 2/05-2017 – USLUGA ORGANIZOVANJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA ZA POTREBE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/06-2017 – USLUGE IZRADE MOBILNE APLIKACIJE ZA POTREBE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE – PONOVLJENI POSTUPAK

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/02-2017 – NABAVKA KOLATERALNOG MATERIJALA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/07-2017 – USLUGA ORGANIZOVANJA RADIO, TV I BILBORD KAMPANJE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/08-2017 – USLUGA ORGANIZOVANJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA ZA POTREBE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE – PONOVLJENI POSTUPAK

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

JNMV 2/09-2017 – USLUGA ŠTAMPE (REDIZAJN, REPRINT, PREVOD POSTOJEĆIH BROŠURA, DOPUNA TIRAŽA, IZRADA TIRISTIČKIH VODIČA ZA SLEPE I SLABOVIDE I FASCIKLA SA RUTAMA -PROGRAMIMA TURISTIČKIH AGENCIJA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/10-2017 – USLUGA IZRADE OPERATIVNOG MARKETING PLANA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/11-2017 – USLUGA ISTRAŽIVANJA PRIMENE MULTIKULTURALNOSTI U PROMOCIJI TURIZMA VOJVODINE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/12-2017 – USLUGA EDUKACIJE PRUŽAOCA USLUGA U SEOSKOM TURIZMU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

OP 2/01-2017 NABAVKA USLUGE ORGANIZOVANJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA ZA POTREBE TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda – izmene i dopune
Konkursna dokumentacija – izmene i dopune
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA USLUGU ORGANIZOVANJA DOGAĐAJA „DANI VOJVODINE U BUDIMPEŠTI“

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/12-2017 – USLUGA EDUKACIJE LOKALNIH TURISTIČKIH ORGANIZACIJA ZA UČESTVOVANJE U IZRADI I UPRAVLJANJU PROJEKTIMA EVROPSKE UNIJE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/13-2017 – USLUGA ŠTAMPE: KALENDARA, KESA, PRIRUČNIKA I BROŠURA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Označeno sa :
01. 01. 2017.

Kursna lista