JAVNE NABAVKE 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 1

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 2

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 3

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 4

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 5

Plan javnih nabavki za 2018 izmene 6

JNMV 01/2018 – USLUGA OPREMANJA ŠTANDOVA ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 02/2018 – USLUGA ORGANIZOVANJA NASTUPA NA SAJMOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I USLUGA ORGANIZOVANJA DOLASKA I BORAVKA NOVINARA I TUROPERATORA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 03/2018 – USLUGE ORGANIZOVANJA RADIO I TV KAMPANJE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 04/2018 – USLUGE ORGANIZOVANJA BILBORD KAMPANJE

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 05/2018 – REDIZAJN, REPRINT, ŠTAMPA NOVIH IZDANJA I DOPUNA TIRAŽA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 06/2018 – USLUGE ORGANIZOVANJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA (DANI VOJVODINE)

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora JNMV-06-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

JNMV 07/2018 – NABAVKA REKLAMNOG KOLATERALNOG MATERIJALA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor br. 1
Pitanje i odgovor br. 2
Pitanje i odgovor br. 3
Izmena i dopuna br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 08/2018 – NABAVKA REKLAMNOG I KOLATERALNOG MATERIJALA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 09/2018 – NABAVKA USLUGE EDUKACIJE TURISTIČKIH VODIČA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 10/2018 – NABAVKA RADOVA-SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci

JNOP 11/2018 – NABAVKA USLUGE-ORGANIZOVANJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA – TURSKA, IZRAEL I REGION

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 

 

 

JNMV 12/2018 – NABAVKA USLUGE – ORGANIZACIJA I NASTUP „VOJVOĐANSKI DANI“ NA SAJMU PRIVREDE MOS U CELJU

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/2018 – NABAVKA DOBARA – OPREMANJE INFO CENTRA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

JNMV 14/2018 – NABAVKA USLUGA – UČEŠĆE NA SAJMU WESTM 2018

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 15/2018 – NABAVKA DOBARA-KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ ZA INFO CENTAR

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 16/2018 – NABAVKA USLUGA-ŠTAMPANJE KALENDARA ZA 2019. GODINU

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 17/2018 – NABAVKA DOBARA -DEKOR ZA INFO CENTAR

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

 


Označeno sa :
08. 01. 2018.

Kursna lista