KALVARIJA – Bačka Topola

Telefon: +381 (0)24 711 902

Kalvarija se nalazi na najvišoj tačci grada i gospodari nad užim centrom naselja. O izgradnji kapele i kipova ne postoje izvorni dokumenti. Spomenik je posvećen novozavetnoj Golgoti, podignut 1797. godine i najstarija je građevina u gradu. Stubovi štacija i kapela su izgrađeni krajem 19-og veka.


18. 04. 2013.

Kursna lista