KALVARIJA – Bajša

Adresa: Kulski put 29,Bajša
Telefon: +381 (0)24 730 035

1. maja 1830. godine Bajsai-Vojnits Máté   i njegova supruga Volarits Antónia  su osnovali fond za izgradnju Kalvarije. Oni su položili 1000 forinti u taj fond. Pored Nove Kalvarije se nalazi Stara Kalvarija, koju je osnovao Frem Mihalj (Frém Mihály) 1817 godine. Stara Kalvarija se sastoji od mramorovog krsta Hrista, od dva krsta od drveta. 1930. godine izgrađena je nova kalvarija, a staru su srušili, ostao je samo krst sa Hristom. Nova kalvarija sastoji od tri velika krsta i od tri kipa veličine čoveka.

 


Označeno sa :
25. 04. 2017.

Kursna lista