KALVINSKA CRKVA – Maradik

Adresa: Maradik

Kalvinska crkva u Maradiku potiče iz 1848. godine i predstavlja poslednji oblik reformacije u Evropi. Postavljena je dužom stranom na regulacionu liniju puta. Građena je kao jednobrodna građevina sa dvospratnom kulom na jednom kraju. Evidentirana je kao nepokretnost koja uživa prethodnu zaštitu.


20. 12. 2012.

Kursna lista