KATOLIČKA CRKVA – Banatska Topola

Datum održavanja:
Adresa: Vuka Karadžića 23, Banatska Topola
Telefon: +381 (0) 230 67 270

Označeno sa :
28. 06. 2017.

Kursna lista