KULTURNO-TURISTIČKI CENTAR „ĐURA JAKŠIĆ“ – Srpska Crnja

Datum održavanja:
Adresa: Kralja Aleksandra 65, Srpska Crnja
Telefon: +381 (0)23 812 626

Nedavno je sa radom otpočela i nova ustanova,odnosno Kulturno-turistički centar „Đura Jakšić“ u Srpskoj Crnji, registrovana za delatnost muzeja, galerije, zbirki, sa zadatkom da pripremi uslove za razvoj kulturnog turizma. Kulturni turizam je centralni turistički proizvod oko koga je u planu da se širi ponuda ostalih vidova turizma: lovni, manifestacioni, ekološki i rekreacioni, etno, ruralni-seoski, ribolovni, a u perspektivi je iniciranje zdravstevnog – banjskog turizma, sa obzirom na prisustvo termomineralnih voda.


27. 12. 2012.

Kursna lista