КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „ЂУРА ЈАКШИЋ“ – Српска Црња

Датум одржавања:
Адреса: Краља Александра 65, Српска Црња
Телефон: +381 (0)23 812 626

Недавно је са радом отпочела и нова установа,односно Културно-туристички центар „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, регистрована за делатност музеја, галерије, збирки, са задатком да припреми услове за развој културног туризма. Културни туризам је централни туристички производ око кога је у плану да се шири понуда осталих видова туризма: ловни, манифестациони, еколошки и рекреациони, етно, рурални-сеоски, риболовни, а у перспективи је иницирање здравстевног – бањског туризма, сa обзиром на присуство термоминералних вода.


Означено са : ,,
27. 12. 2012.

Курсна листа