LOVIŠTE „KAPETANSKI RIT“ – Kanjiža

Adresa: Narodni park 4, Kanjiža
Telefon: +381 (0)24 873 573

Lovačko udruženje „Kapetanski rit“, sa sedištem u Kanjiži, gazduje lovištem „Kapetanski rit“ ukupne površine 39.856 ha, od čega lovne površine obuhvataju 32.650 ha.

Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, zec, fazan i poljska jarebica.

Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 13 stabilnih čeka, 6 čeka na drvetu, 98 hranilišta za srneću divljač, 270 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 138 solišta, 7 pojilišta i 10 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 8,05ha. Udruženje poseduje fazaneriju, 4 lovačka doma ukupne korisne površine 630 m2, lovačku kuću površine 40 m2, 40 ha zemlje i 28 ha višegodišnjih remiza.

Stručna služba ima upravnika lovišta, stručno lice i 2 stalno zaposlena lovočuvara, kojima pomaže 29 lovočuvara volontera.

Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća, letnji lov prepelice, grlice, goluba grivnjaša i jesenji lov fazana.

Tekst preuzet sa: www.lovacki-savez-srbije.com


20. 12. 2012.

Kursna lista