LOVIŠTE „KUPINIK“ – Pećinci

Adresa: Parobrodska 2, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 600 501, +381 (0)22 622 111, fax: +381 (0)22 612 949

Posavsko lovište Kupinik – Pećinci je ukupne površine 7.953 ha.

Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja i srneća divljač, a prateća vrsta jelen. Ovo lovište spada u ravničarski tip lovišta sa nadmorskom visinom od 84 do 90 m.

Posavsko lovište Kupinik od Novog Sada udaljeno je 90 km, a od aerodroma Beograd 30 km. Lovište se naslanja na Specijalni rezervat prirode Obedska barakoji je bogat pticama močvaricama. Poseduje ugostiteljsko-turistički objekat Obedska bara za smeštaj gostiju, kapaciteta 11 dvokrevetnih soba. Lov na krupnu divljač u ovom lovištu organizuje se sa visoke čeke i pogonom.

Lovištem upravlja Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.

Tekst je preuzet sa: www.vojvodinasume.rs


05. 07. 2012.

Kursna lista