MALI DVORAC „DANIJEL“ – Stari Lec

Kada skrenete sa glavnog puta i uđete u mesto Stari Lec sa leve strane puta se nalazi dvorac. Oba dvorca u Starom Lecu izgradili su članovi jermenske veleposedničke porodice Danijel i nalaze se u centru sela, jedan pored drugog. Veliki dvorac izgradio je 1890. godine grof Pal Danijel, kasnije veliki župan Tamiške županije.

Mali dvorac u Starom Lecu pripadao je Emi Danijel rođaki grofa Pal Danijela i izgrađen je u drugoj polovini 19. veka. U oba dvorca se danas nalazi dom za mentalno obolela lica. Oba dvorca su kulturna dobra od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!                                                                

Tekst preuzet sa: www.dvorci.info


21. 11. 2012.

Kursna lista