MANASTIR BOĐANI – Bođani

Adresa: Manastirska 12, Bođani
Telefon: +381 (0)21 776 010

Davno zabeleženo predanje kazuje da je manastir podigao izvesni Bogdan, trgovac iz Dalmacije,kome se,vraćajući se iz Budima radi trgovine, poremetio vid. On je na mestu današnjeg manastira naišao na redak izvor, umivao se i iscelio. Tom se prilikom zavetovao Bogorodici da će joj iz zahvalnosti podići crkvu. Dobivši dozvolu, Bogdan je podigao crkvu 1478. godine.Tako je nastao manastir Bođani, posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir je više puta rušen i paljen. Prvi put je razoren 1565. godine pod najezdom Turaka. 1578. godine je podignuta druga crkva,ovog puta drvena, međutim i ova crkva je razrušena. Treća crkva je podignuta 1678. godine. Za vreme Rakocijeve bune, i ova crkva je bila zapaljena. 1722. godine je podignuta nova crkva sa manstirskim konacima. Manastir Bođani i njegovi konaci,u kojima se nalazi i muzej, bogati su slikarskim delima, ikonama, freskama, starinskim gravirama, rukopisima, bogoslužbenim posudama i sl. Veliku umetničku vrednost ima rezbareni ikonostas koji je naslikan uzmeđu 1745. i 1748. godine. Manastir je posebno značajan zbog fresko slikarstva Hristifora Žefaroviča koji je oslikao unutrašnjost crkve, a za kojeg se vezuje nasatan modernog srpskog baroka u slikarstvu. Turistička atrakcija ovog manastira je izvor (tzv. Bogdanova česma) kao i predivan park sa nekoliko stotina vrsta drveća i drugih biljaka.


10. 08. 2012.

Kursna lista