MANASTIR VELIKA REMETA – Velika Remeta

Adresa: Braće Radosavljević 38, Velika Remeta
Telefon: +381 (0)22 468 112
E-mail: spcsrem@ptt.rs

Manastir Velika Remeta nalazi se u istočnom delu Fruške gore, severozapadno od istoimenog naselja i nekadašnjeg prnjavora Velika Remeta, u čijem se ataru danas nalazi. Manastir Velika Remeta sa crkvom posvećenom svetom Dimitriju predanje vezuje za kralja Dragutina, ali je verovatnije da je nastao krajem 15. ili u prvim decenijama 16. veka. Pod nazivom Velika Remeta manastir se prvi put pominje 1562. godine. Crkva je izvedena kao jednobroda građevina sa kupolom i pripratom. Barokni zvonik, sa kojim je potpuno usklađena fasada crkve, dozidan je 1735. godine. Konaci su građeni od 1722. do 1771. godine.


27. 12. 2012.

Kursna lista