Manifestacije

SEVERNOBANATSKI SUSRETI FOLKLORNOG STVARALAŠTVA – Novi Kneževac

Datum održavanja: April
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Lokacija: Trg - Novi Kneževac
Organizator: KUD Tiszagyongye, Novi Kneževac
Adresa: Srpska 125, Novi Kneževac
Telefon: +381 (0)64 240 37 97

Program na temu intekulturalnog dijaloga, uz učešće folklornih grupa severnobanatskog okruga (oko 20-tak društava).

DAN SELA – Majdan-Rabe

Datum održavanja: 14. 7. 2018.
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: MZ Majdan Rabe i KUD “Vadviragok” Rabe
Adresa: Maršala Tita bb, Majdan
Telefon: +381 (0)230 88 217

SVETOSTEFANSKI PRAZNIK NOVOG HLEBA – Novi Kneževac

Datum održavanja: 19. 8. 2018.
Tip: Tradicionalne i seoske svečanosti
Organizator: KUD Tiszagyongye, Novi Kneževac
Adresa: Srpska 125, Novi Kneževac
Telefon: +381 (0)64 240 37 97

Manifestacija kojom se obeležava nacionalni praznik mađarske zajednice, održava se polovinom avgusta. Bogat kulturno – umetnički program uz učešće nekoliko…

SUSRET BIVŠIH I SADAŠNJIH ŽITELJA SELA – Filić

Datum održavanja: 30. 9. 2018.
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Lokacija: Dvorište spomen kuće Rice
Organizator: Udruženje za bolji Novi Kneževac
Adresa: Kiš Ferenca , Filić
Telefon: +381 (0)62 792 802

 

stavki