Manifestacije

DAN OPŠTINE OPOVO – Opovo

Datum održavanja: 22. 5. 2019.
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Opština Opovo
Adresa: Borisa Kidriča 10, Opovo
Telefon: +381 (0)13 681 030, +381 (0)13 682 173; faks: +381 (0)13 681 202
stavki