SVETSKO PRVENSTVO U NADMETANJU GUSKOVA – Mokrin

Datum održavanja: Februar
Tip: Tradicionalne i seoske svečanosti
Organizator: Udruženje ''Belo pero''
Adresa: Trg 9. januara 102, Mokrin
Telefon: +381 (0)230 461 334

Tradicionalno takmičenje gusana je prilika da ‘pobednik’ dobije naklonost kod ženskog dela populacije, a titula bi se mogla nazavati ‘kralj pernatog harema’.


Kursna lista