MEĐUNARODNO MAKETARSKO TAKMIČENJE „DUNAV 1255“ – Novi Sad

Datum održavanja: Mart
Tip: Sajmovi i izložbe
Lokacija: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad
Organizator: MAKETARSKI KLUB NOVI SAD
E-mail: peggi@ptt.rs

U okviru takmičenja održava se izložba maketarskih radova, i prezentuju se klubovi iz zemlje i inostranstva.Takmičenje se sastoji u ocenjivanju izrađenih maketa aviona , brodova, tenkova, automobila, vozova i slično. Makete su izrađene od plastike, drveta ili nekog drugog materijala, a cilj je da budu što vernije originalu. Ocenjuje se izrada , autentičnost, farbanje, kao i celokupan izgled. Na takmičenje su pozvani učesnici kako iz domaćih klubova, tako i iz inostranstva, kao i maketari i ljubitelji minijature koji su van klubskih aktivnosti.


Označeno sa :
05. 05. 2016.

Kursna lista