SEVERNOBANATSKI SUSRETI FOLKLORNOG STVARALAŠTVA – Novi Kneževac

Datum održavanja: April
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Lokacija: Trg - Novi Kneževac
Organizator: KUD Tiszagyongye, Novi Kneževac
Adresa: Srpska 125, Novi Kneževac
Telefon: +381 (0)64 240 37 97

Program na temu intekulturalnog dijaloga, uz učešće folklornih grupa severnobanatskog okruga (oko 20-tak društava).


12. 01. 2018.

Kursna lista