MUZEJ BAČKE TOPOLE – Bačka Topola

Adresa: Maršala Tita 60, Bačka Topola
Telefon: +381 (0)24 716 093

Muzej se nalazi u verovatno najstarijoj zgradi u gradu, u nekadašnjem Kraj-kaštelu. Zgradu je dao izgraditi grof Pal Kraj 1802. godine. 1990-ih godina je svrstana među spomenike posebne vrednosti, čime je otpočela i rekonstrukcija zgrade. Sam muzej se nalazi na spratu, a prizemlje služi kao izložbeni prostor i sala za venčavanja.
Stalne postavke muzeja:
Umetnička izložba – u dve prostorije, na oko 50m2 izloženi su radovi nekadašnjih umetnika vezanih za Bačku Topolu.
Zavičajna i literaturna postavka – izložene su knjige, dokumenti i izdanja koja koja su neposredno vezana za naš grad.
Biološka postavka – ovde je postavljena diorama koja prikazuje biljni i životinjski svet doline Krivaje, kolekcija insekata, i zbirka koja prikazuje retke i ugrožene biljne vrste.
Arheološka izložba – izložen je arheološki materijal sakupljen na teritoriji B. Topole iz kamenog doba, iz doba sarmata i avara, kao i iz srednjeg veka – nakit, oružje i oruđe izrađeno od kosti, bronze, željeza, keramike.
Istorijska postavka – izloženi dokumenti prikazuju istoriju grada počev od ponovnog naseljavanja 1750. godine: obeležavaju važnije datume, događaje, prikazuju običaje, privredu.
Spomen soba Dr Hadži Janoš i Fernbach Balint
Dr. Hadži Janoš se rodio 1851. godine. Radio je kao lekar, a kasnije i kao diplomata, bio je poslanik u Ugarskom parlamentu. Ceo životni vek posvetio je prosperitetu svoga grada. On je osnivač i dobrovoljnog vatrogasnog društva. Posle smrti, u znak zahvalnosti, građani mu podižu spomenik, i dan danas se o njemu govori s velikim poštovanjem.
Fernbach Balint je bio veoma poznati naučnik i putnik iz Bačke Topole. Proputovao je ogromne teritorije u Africi, lovio je i vršio botanička istraživanja za Mađarski nacionalni muzej. Deo predmeta i trofeja donetih sa njegovih putovanja posetioci mogu pogledati u ovoj spomen-sobi.


28. 10. 2012.

Kursna lista