MUZEJ GRADA – Bačka Palanka

Adresa: Trg bratstva i jedinstva 21, Bačka Palanka
Telefon: +381 (0)21 60 45 933

Muzejski fond obuhvata blizu 8000 predmeta koji su razvrstani u paleontološku, arheološku, numizmatičku, etnološku istorijsku i likovnu zbirku. U sastavu Muzeja grada nalazi se i stručna biblioteka.
U paleontološkoj postavci prikažani su delovi skeleta životinja koje su nekad živele na teritoriji današnje Vojvodine. Najstariji eksponati ovog dela postavke su ostaci školjki i kamenu, karbonizirani ostaci školjki i zubi praajkule. Skeletni ostaci mamuta, za koga se smatra da je izumro pre 2500 godina čine donja vilica, butna kost, rebro, pršljen i zubi.
Arheološku postavku činepredmeti iz fonda muzeja koji pokazuju period praistorije, antike i srednjeg veka.
Praistorijski materijal čine koštana šila, kamene sekire, tegovi od pečene zemlje, kremeni nožići, neolitski žrtvenik antropomorfne figurine kai praistorijska keramika. Rimski materijal je zastupljen rimskim novcem, nakitom, rimskim uljanim lampama, kulturnim predmetima kao i posudama i fragmentima keramike rimskih provincijskih radionica.
Srednjovekovni materijal čini novac,nakit, oruđe, oružje, ukrasi konjske opreme kao i srednjovekovna keramika.                                                  Tekst je preuzet sa: www.kcbp.org.rs


21. 12. 2012.

Kursna lista