MUZEJ GRADA NOVOG SADA – Novi Sad

Datum održavanja:
Adresa: Petrovaradinska tvrđava 4, Petrovaradin
Telefon: +381 (0)21 643 3145
E-mail: muzgns@eunet.rs

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od njegovog nastanka do savremenog doba. Sačinjavaju ga: Odeljenje za arheologiju sa zbirkama iz praistorije, antike i srednjeg veka, Odeljenje za istoriju sa zbirkama iz oblasti privredne, društveno-političke istorije i istorije Petrovaradinske tvrđave, Odeljenje za kulturnu istoriju sa zbirkama iz oblasti likovne, primenjene umetnosti, školstva i izdavaštva, Odeljenje za etnologiju sa zbirkama iz oblasti zanatstva, ruralne arhitekture, svakodnevnog i običajnog života i Zavičajna galerija koja prikuplja dela savremene likovne umetnosti.

Centralna zgrada Muzeja smeštena je na gornjem platou na Petrovaradinskoj tvrđavi, u objektu poznatom kao Topovnjača ili Mamulina kasarna koja je izgrađena 1775. godine kao jednospratna vojna kasarna.

U prizemlju zgrade se nalazi stalna postavka „Petrovaradinska tvrđava u prošlosti“, koja prikazuje kontinuitet naseljavanja i vojnih utvrđenja na ovom lokalitetu, od praistorije do Prvog svetskog rata.

Na spratu je Studijska izložba Odeljenja za kulturnu istoriju, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine 20. veka. Pored stilskog nameštaja i predmeta primenjene umetnosti, na izložbi se mogu videti dela poznatih umetnika – Save Šumanovića, Ðorđa Jovanovića, Boška Petrovića, Milenka Šerbana i drugih.

PODZEMNE VOJNE GALERIJE
Deo jedne od najvećih atrakcija Petrovaradinske tvrđave dostupan je za posetu, uz stručno vođenje vodičke službe Muzeja grada Novog Sada. Podzemne vojne galerije predstavljaju komunikacijski sistem na četiri sprata, zidan stepenasto sa raznovrsnim koridorima i prostorijama različitih namena i dimenzija, puškarnicama i svetlarnicima.

Radno vreme: 9 – 17 (osim ponedeljka)

Povlašćen ulaz: Za članove IKOM-a i MDS-a ulaz besplatan. Besplatan ulaz imaju deca bez roditeljskog staranja, kao i deca i odrasli sa posebnim potrebama.

Najave grupnih poseta:

Grupne posete je potrebno najaviti nekoliko dana pre planirane posete:
tel. 021/6433-145, 021/6433613
fax 021/6433087
e-mail: vodici@museumns.rs

Dostupnost izložbenih prostora osobama sa invaliditetom:

Svi izložbeni prostori u prizemnim delovima zgrada su dostupni za posetice u invalidskim kolicima preko rampi koje su postavljene na ulazima. O sadržaju stalnih postavki u centralnoj zgradi Muzeja na Petrovardinskoj tvrđavi dostupan je vodič za slepa i slabovida lica na Brajevom pismu.

Više informacija


24. 01. 2013.

Kursna lista