МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Адреса: Дунавска 37, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 526 634, fax: +381 (0)21 661 3526
E-mail: office@msuv.org

Основан је као Галерија савремене ликовне уметноси одлуком Скупштине АП Војводине 1. фебруара 1966. године. Назив установе промењен је 1996. године у Музеј савремене ликовне уметности обзиром да је Галерија у пракси обављала делатност која одговара обиму и карактеру рада музеја савремене уметности.

Основна делатност Музеја јесте да сакупља, чува, изучава и излаже, пре свега дела модерне и савремене ликовне уметности у Војводини. По својој функцији и обиму деловања Музеј представља једину установу ове врсте у Војводини.

У музејском фонду налазе се уметничке збирке слика, скулптура, графика и цртежа, концептуалне уметности и дела нових/проширених медија друге половине XX века у Војводини. У музејском фонду је и неколико великих донација војвођанских уметника: уметничког пара ВЕРБУМПРОГРАМ (Р. Кулић, В. Маттиони), Стојана Трумића, Душана Миловановића, Милете Виторовића, Милана Керца, Зорана Петровића, Богомила Карлавариса, Анкице Опрешник, Бошка Петровића.

Библиотека и Одсек документације располажу обимним књижним фондом и стручно обрађеном грађом релевантном за проучавање уметничких збивања у периоду којим се Музеј бави.

Музеј од оснивања нема простор за своје делатности, па тако ни за приређивање повремених изложби као ни за излагање Сталне поставке уметности XX и XXI века у Војводини. У периоду од 1984. до 1999. за изложбену делатност Музеј је користио изнајмљен простор у Спортском и пословном центру „Војводина“ из којег је насилно исељен септембра 1999. године.

Од јуна 2001. године Музеј реализује изложбе у просторијама бившег Музеја социјалистичке револуције када за то има слободних термина, док су канцеларије, депо за смештај уметничког фонда, библиотека и документација и даље смештени у згради Општинског суда и Геоплана (Јеврејска 21).

Радно време:
Уторак – петак од 10 до 16 h
Субота – недеља од 10 до 14 h
Понедељком не ради.

Улаз је бесплатан!


24. 01. 2013.

Курсна листа