MUZEJ SREMA – Sremska Mitrovica

Datum održavanja:
Adresa: Vuka Karadžića 3, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 621 150 (Muzej), +381 (0)22 623 245 (Lapidarijum)

Potreba za osnivanjem muzeja u našem gradu javila se još u drugoj polovini XIX veka, kad su mnogi spomenici antičkog Sirmijuma odnošeni u druge muzeje pre svega u Zagreb, Budimpeštu i Beč. Još 1869. godine istraživač Feliks Kanic je inicirao osnivanje društva „Sirmium“ sa zadatkom da prikuplja stare spomenike i vrši pripreme za otvaranje muzeja.

Ignjat Jung, stalni poverenik Narodnog muzeja u Zagrebu, zaljubljenik u starine je upoznao stručnu javnost u periodu od 1885. do 1908. godine putem 200 dugih pisama sa izuzetnim crtežima, skicama i planovima rimskog Sirmijuma i drugih antičkih spomenika u Sremu i svojim predanim radom otvorio put arheologiji današnjice.

Muzej u Sremskoj Mitrovici osnovan je u junu 1885. godine, na inicijativu prvog gradonačelnika Ćire pl. Milekića, posle ukidanja Vojne granice u Sremu. Na žalost muzej nije dobio prostorije, ali su rimski kameni spomenici postavljeni u gradskom parku.

U novembru 1946. godine na inicijativu vojvođanskih pokrajinskih organa, osnovan je Gradski muzej u Sremskoj Mitrovici. Za upravnika muzeja postavljen je Branko Vasilić, entuzijasta koji je svojim predanim radom pomogao razvoju muzejskih delatnosti.

Prvo je otvoren Muzej crkvene umetnosti u Staroj srpskoj crkvi a u 1948. godini otvorena je i prva stalna izložba u kući porodice Bajić, građanskoj kući sa kraja XVIII veka. U dvorište ove zgrade premešteni su spomenici iz gradskog parka koji čine osnovu sadašnje postavke.

Danas Muzej Srema postoji u dve zgrade. 1982. godine muzej je proširen na zgradu Brigadirquartier ( XVIII, dograđena krajem XIX veka), gde su smeštena odeljenja istorije, istorije umetnosti i etnologije, kao i upravno-administrativni deo, uz izuzetno bogatu biblioteku i opremljenu fotolaboratoriju.

LAPIDARIJUM MUZEJA SREMA

U lapidarijumu Muzeja Srema koji se nalazi u dvorištu muzejske zgrade na Trgu svetog Stefana 15 izloženi su najvredniji kameni spomenici iz antičke epohe u kojoj „niču“ novi mozaici, i uređuje postavka oltara i drugih pronađenih arheoloških nalaza sa područja Sirmijuma.

Sremska Mitrovica je takođe poznata i po srednjovekovnoj kulturno-istorijskoj baštini, te se mogu videti građevine iz perioda baroka.

 

 

Tekst preuzet sa www.topsrbija.com


22. 11. 2012.

Kursna lista