NACIONALNI MUZEJ – Bački Petrovac

Adresa: Kolarova 4, Bački Petrovac
Telefon: +381 (0)21 780 248

Osnovan 1949.godine a nalazi se u zdanju Matice Slovačke u centru Petrovca. Zbirka muzeja se sastoji od predmeta zanatske delatnosti, narodne nošnje i bogate arhive. Većina predmeta u Muzeju datira iz druge polovine 19.veka i početka 20.veka.


28. 10. 2012.

Kursna lista