NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ – Bečej

Adresa: Glavna 11, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6912 747

Narodna biblioteka Bečej osnovana je 1976. godine fuzijom do tada samostalnih biblioteka u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu.

Prvi oblici bibliotečke delatnosti na ovim prostorima datiraju od sredine XIX. veka, 1862. godine osnovana je Srpska čitaonica a 1868. godine Mađarska čitaonica.Pored ovih ustanova, tokom sledećih decenija osnovano je mnoštvo „biblioteka”, naime svako građansko udruženje imalo je svoju čitaonicu sa nekoliko stotina knjiga.Biblioteka u Bečeju danas ima status matične biblioteke i nalazi se na glavnoj ulici u jednoj od najlepših zgrada u gradu.

Zgradu je početkom prošlog veka, oko 1908-1909 godine sagradila porodica Viši.Karolj Viši je od 1883-1920. godine bio Kraljevski javni beležnik u Bečeju. Zgrada je 1946. godine nacionalizovana i do 1960-te služila kao Dom za ratnu siročad sa teritorije tadašnje FNRJ.

Od 1960. godine u zgradi radi Narodna biblioteka Bečej.

Knjižni fond: oko 98.000 knjiga na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku

Sastav: Odeljenje za odrasle i Odeljenje za decu u Bečeju

Ogranci: u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću

Usluge: pozajmljivanje knjiga van biblioteke, korišćenje enciklopedija, priručnika, periodike i štampe u biblioteci, prikaz knjiga, književni susreti, izložbe, kreativne radionice za decu, fotokopiranje


30. 11. 2012.

Kursna lista