DOBAR POČETAK 2018. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije Vojvodina je i u 2018. godinu ušla sa povećanim brojem dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju. Za prva dva meseca ove godine destinaciju je posetilo 53.321 (+15,7%) gostiju koji su ostvarili 136.480 (+19%) noćenja.

Broj dolazaka stranih gostiju za prva dva meseca  je 22.614 (+24,5%) sa 54.255 (+35.2%) noćenja, a broj domaćih, kojih je bilo nešto više, iznosi 30.707 (+10%) sa 82.225 (+10,3%) ostvarenih noćenja. Gradovi Novi Sad, Subotica, Sombor takođe beleže porast, kao i banjska mesta.


Označeno sa :
05. 04. 2018.

Kursna lista