GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA

Naivna umetnost na području Kovačice  nastala je krajem tridesetih godina prošlog veka, kada su prvi slikari počeli da slikaju ih hobija i bez ikakvog akademskog slikarskog obrazovanja. Začetnici naivne umetnosti na ovom području su Martin Paluška i Jan Sokol. U narednom periodu pridružuju im se Jan Knjazovic, Jan Garaj, Martin Jonaš, Ondrej i Jan Venjarski, Mihal Bireš i naravno Zuzana Halupova, koja je posredstvom saradnje sa Unicefom Kovačicu uzdigla u svetske tokove umetnosti naive.

Sama Galerija naivne umetnosti u Kovačici osnovana je 15. maja 1955. godine kao prva seoska galerija slika na području cele Jugoslavije. Osnovni cilj Galerije je prezentovanje i negovanje tradicije tzv. „Kovačičke škole“ naivnog slikarstva. Do današnjih dana kroz Galeriju je prošlo više od 60 slikara. Iza svakog od njih je višedecenijski umetnički rad, i priznati su i poznati, kako kod nas tako i u inostranstvu.

U okviru Galerije, svake godine se organizuje izložba slika Kovačički oktobar, sa ciljem da se na jedinstven način prikaže blago Kovačice. Od 2017. godine, organizuje se manifestacija Karavan naive, na kojem su učešće uzeli svi savremeni članovi Galerije naivne umetnosti.

Za pisanje  teksta je korišćena brošura Galerije naivne umetnosti Kovačica.

 

 


Označeno sa :
06. 02. 2019.

Kursna lista