III TURISTIČKI FORUM CRNE GORE

U Petrovcu je od 24.-27.oktobra održan III Turistički Forum Crne Gore, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Osim predstavnika lokalnih turističkih organizacija iz gradova i opština u Crnoj Gori, na Forumu su učestvovali i predstavnici Turističke organizacije Vojvodine, Turističke organizacije grada Pančevo, Turističke organizacije opštine Bačka Palanka, Privredne komore Vojvodine i Turističke organizacije Srbije.

U radnom delu programa priređene su radionice, razgovori i prezentacije na različite teme koje su aktuelne i interesantne za zaposlene u turističkom sektoru kao što su ’’Destinacijska menadžment organizacija’’ i ’’Odnosi sa javnošću kao značajan segment u turističkom poslovanju’’, u kojima su učestvovali eminentni predavači i stručnjaci iz tih oblasti

Model dobre prakse Destinacijske menadžment organizacije, koriste brojne razvijene tržišne ekonomije u svom upravljanju destincijom a uključuje učesnike iz javnog i privatnog sektora, koji deluju po modelu partnerstva i u smislu zastupljenosti i finansiranja. Ovaj model je svakako nešto što će u sve većoj meri biti primenjivano i u Crnoj Gori i u Srbiji u budućnosti, te je stoga veoma važno da sve zainteresovane strane blagovremeno spoznaju sve njegove aspekte, pozitivne i negativne strane i pravno – zakonsku regulativu.

Značaj PR je sve veći u savremenom poslovanju i obavezan za stvaranje svesti o turističkom proizvodu i usluzi. Doživljaj putovanja, ljudi vezuju uz emocije, priču koju žele ispričati, uspomene koje će pamtiti a ciljanom komukacijskom strategijom privućiće se pažnja i minimizirati negativne kritike.

Na Forumu je iskorištena prilika da se kolege iz Crne Gore upoznaju sa detaljima turističke ponude Vojvodine a najavljena je i manifestacija ’’Dani Vojvodine u Podgorici’’ koja je usledila par dana kasnije.

U popoodnevnim terminima održana su zanimljiva sportska nadmetanja u kojima su zapaženu ulogu imale i kolege iz vojvođanskih turističkih organizacija.


Označeno sa :
30. 10. 2017.

Kursna lista