JOŠ JEDAN PROJEKAT ZA TOV – “IDENTIS“

Turističkoj organizaciji Vojvodine, dodeljen je još jedan projekat (IPA-CBC) sa Republikom Mađarskom, pored projekta ViCTour, koji se realizuje u saradnji sa Republikom Hrvatskom a utiče se na unapređenje kulturnog turizma u Sremu. Kao vodeći partner na projektu Turistička organizacija Vojvodine zajedno sa Čongrad županijom unaprediće još jedno područje u Vojvodini. Reč je o Potisju i dvanaest opština koje su njime obuhvaćene.

Projekat “IDENTIS“ (Integrated Development of Natural and Cultural Tourism in Tisa River Region) predstavlja udruženu inicijativu oba partnera uključenih u svaki segment razvoja. Prioritet je rešavanje problema vezanih za manjak turističke ponude. Partneri su se usaglasili oko potencijala jedinstvene turističke ponude ovog regiona, koja bi mogla  biti zanimljiva kako lokalnom stanovništvu tako i inostranim turistima. Očekivani glavni rezultat projekta je povećanje broja posetilaca kulturnog nasleđa i atrakcija u Potisju, kao i uspostavljanje saradnje između turističkih organizacija, operatora, kompanija i stanovništva dve susedne države.


Označeno sa :
15. 05. 2018.

Kursna lista