PROMO TURA MAĐARSKIH TURISTIČKIH AGENCIJA-„DOŽIVI VOJVODINU“

Promo tura se održala od 17. do 19. 05. 2018. godine i obuhvatila je posetu više gradskih i seoskih naselja na prostoru Vojvodine. Cilj organizacije promo ture je bio upoznavanje mađarskih turističkih agencija, turoperatora, organizatora događaja  i blogera sa ponudama Vojvodine, koje prelaze uobičajene granice dosadašnjih aranžmana – odlazaka mađarskih turista na jednodnevnu posetu subotičkog buvljaka.

Namena je bila da se agencijama i blogerima predoči Vojvodina u svojoj širokoj ponudi, koja je podrazumevala obilaske gradova i objekata za prenoćište, posete manjih ili većih privatnih manufaktura (proizvodnja meda, kuglofa, čokolada, vina) i gastronomske užitke.

Utisci tokom i nakon promo ture su više nego pozitivni. Učesnici su izuzetno zadovoljni onim što su videli, upoznali su brojne mogućnosti, doživeli “gastro-šok” i na osnovu razgovora sa njima, agencije su spremne da uvrste Vojvodinu u svoju ponudu.

Jedan od sledećih koraka mogao bi da bude i predstavljanje Vojvodine u smislu kongresnog turizma, s obzirom na to da su organizatori stekli utisak da bi Vojvodina mogla da bude veoma atraktivna destinacija za mađarske agencije – kako zbog blizine, tako i zbog mogućnosti i ekonomičnosti koje ona pruža.


Označeno sa :
23. 05. 2018.

Kursna lista