RADIONICE NA TEMU „POSLOVANJE U SEOSKOM TURIZMU VOJVODINE“

Raspored radionica:

  1. Za područje srednjeg i južnog Banata: Skorenovac, subota, 18.11. u 10h u seoskom domaćinstvu Dani Erne, Bratstva i jedinstva 30, prijave za radionicu poslati u vidu maila na: too@kovin.info.
  1. Za područje Srema: Donji Tovarnik, ponedeljak, 20.11. u 10h, u Lovačkom domu u Donjem Tovarniku, Milorada Zorkića 2, prijave za radionicu poslati u vidu maila na: turizam@pecinci.org
  1. Za područje Bačke i severnog Banata: Bečej, utorak, 28.11. u 10h, mala sala opštine Bečej, Trg oslobođenja 2, prijave za radionicu poslati u vidu maila na tobecej@gmail.com

Edukativne radionice su deo projekta koji je pokrenula Turistička organizacija Vojvodine, a kao izvršilac angažovana je kompanija Futurizam doo iz Novog Sada. Edukacija se realizuje na osnovu Priručnika za ruralni turizam koji je izdala Turistička organizacija Vojvodine, sa ciljem podizanja kvaliteta usluga koje se nude u ruralnom turizmu Vojvodine.

Cilj edukacije je da se na teritoriji Vojvodine definišu pravci razvoja ruralnog turizma i podigne kvalitet usluga koji se nudi, kao i da sva seoska turistička domaćinstva posluju legalno u skladu sa zakonom.

Zašto obuka u seoskom turizmu?
Seoski turizam kao specifična turistička grana okrenut je seoskim domaćinstvima koja u svojim objektima pružaju usluge smeštaja i hrane, kao i niz pratećih sadržaja za potencijalne turiste. Edukacija u seoskom turizmu ima za cilj da ponuđače usluga obuči savremenom pristupu u kreiranju proizvoda kao i da im približi moguću lepezu usluga koje se nude u okviru seoskih domaćinstava. Takođe, edukacija pruža mogućnost poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude, razvija preduzetničke sposobnosti vlasnika objekata u okviru seoskog turizma i predstavlja način za savladavanje poslovnih problema, koji se uglavnom javljaju nakon određenog perioda rada.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je usmerena ka seoskim domaćinstvima, kategorisanim ali i onim koja to još nisu, kao i onim koja tek žele da se kategorišu. Takođe, edukacija je namenjena mladima koji žele da se uključe u turističku delatnost, ali i svima drugima koji se ovom delatnošću već bave kao što su zaposleni u turističkim organizacijama, osobama uključenim u seoska domaćinstva i registrovana poljoprivredna gazdinstva na prostoru Vojvodine. Poseban segment edukacije će biti i finansijsko poslovanje gde interes mogu da nađu i radnici iz lokalnih samouprava koji se bave turizmom.

 


Označeno sa :
15. 11. 2017.

Kursna lista