ŠTA TRSKOVAČA KRIJE?

Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: +381 (0)22 470 655

Nakon potpisivanja deklaracije i pristupanja međunarodnoj mreži „SAVAPARKS“, terena na temu implementacije projekta izrade studije novog vodnog režima i sanacije vlažnih livada, ekološki tim Turističke organizacije opštine Ruma nastavlja radove na unapređenju Zaštićenog staništa „Bara Trskovača“ (Platičevo). Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Prirodno – matematičkog fakulteta, Novi Sad, obišli su sa nama ovo područje i učinili prve korake ka naučno – istraživačkom radu utemeljenom na Trskovači otkako su mere revitalizacije počele da daju konkretne rezultate. Prikupljanje podataka i formiranje baze osnova je apliciranja za fondove koji se bave zaštitom biodiverziteta, a već je poznato da se na baru vraća sve veći broj vrsta, naročito ptica. Ono što je istraživačima posebno zanimljivo je upravo ta ubrzana sukcesija, odnosno smena stranih vrsta u korist onih koje prate širenje vodenog ogledala.
Pored terenskog rada, nastavljaju se aktivnosti na unapređenju saradnje sa lokalnom zajednicom i ostalim subjektima koji su svojim delovanjem vezani za Trskovaču. Tako je 22. jula 2015. godine organizovan sastanak Saveta korisnika ZS „Bara Trskovača“ i tom prilikom su predočeni svi planovi vezani za blisku budućnost ovog područja. Kao i do sada, konstruktivna diskusija i aktivno učešće članova Saveta doveli su do novih ideja i predloga, jednaka pažnja posvećena je i problemima i mogućim rešenjima, a sve sa ciljem dobrog zajedničkog upravljanja i održivog razvoja.


Označeno sa :
27. 07. 2015.

Kursna lista