TURISTIČKA ORGANIZACIJA VOJVODINE NA OKRUGLOM STOLU ’’RECEPTIVNI TURIZAM SRBIJE IZ JEDNOG DRUGOG UGLA’’

Predstavnici Turističke organizacije Vojvodine uzeli su aktivno učešće na okruglom stolu ’’Receptivni turizam Srbije iz jednog drugogo ugla’’ koji se održao u sredu 31.oktobra 2018.godine u beogradskom hotelu ’’Palace’’, u organizaciji Međunarodnog centra za razvoj turizma i ugostiteljstva – SACEN INTERNACIONAL iz Beograda.
Na skupu su učestvovali predstavnici turističkih organizacija, turističkih agencija, stručnih udruženja, sindikata i naučno-obrazovnih institucija a uvodničari i moderatori su bili gospodin Dušan Vidak, direktor Asocijacije za ruralni razvoj Vojvodine i Srbije i gospodin Miodrag Popović v.d. direktora Turističke organizacije Beograda.
U razgovoru učesnika ovog okruglog stola navedeni su brojni primeri vezani za oblast ruralnog turizma u našoj zemlji sa posebnim osvrtom na lovni i seoski turizam. Nedefinisani vlasnički odnosi, upravljački mehanizmi, zakonske nedorečenosti, brojne nelogičnosti sa kojima se susreću akteri ovog vida turizma u svakodnevnoj praksi, neke se od tema oko kojih će se definistai zaključci i predlozi za sveobuhvatna rešenja sa kojima će se u narednoj fazi, u neposrednoj komunikaciji za nadležnim ministarstvima republičke vlade, pristupiti konkretnoj realizaciji.


Označeno sa :
01. 11. 2018.

Kursna lista