UPOZNAJTE TURISTIČKE PROGRAME AGENCIJE „ASTRA TOURS 021“

Na poziv Turističke organizacije Vojvodine receptivne turističke agencije poslale su svoje specijalno pripremljene programe za dolazak i boravak u Vojvodini. Programe je poslalo sedam agencija, a mi ćemo vam predstaviti njihove ponude u ovom i sledećim bilteninima koje vam budemo slali.

Program

Astra Tours 021
Adresa: Stražilovska 35, 21000 Novi Sad
+381 (0)21 6350 960
office@astratours.rs
www.astratours.rs
Licenca br.: OTP 51 od 02.02.2010.


Označeno sa :
05. 04. 2018.

Kursna lista