ОДРЖАН 6. САСТАНАK ПРОЈЕKТНОГ ТИМА ПРОЈЕKТА “ВИРТУЕЛНИ И KУЛТУРНИ ТУРИЗАМ – VICTOUR”

У Деканату Економског факултета у Суботици одржан је 3. децембра 2018. године 6. састанак пројектног тима пројекта “Виртуелни и културни туризам – VICTOUR”

Пројекат који је суфинансиран програмом прекограничне сарадње Interreg – IPA CBC Хрватска-Србија 2014-2020. Успешно праћење прогреса извршавања пројектних активности постиже се уредним састанцима пројектног тима.  Циљ састанка је био евалуација протеклог периода и припрема плана за наредни пројектни период.

На састанку су присуствовали: Наташа Павловић и Милица Шушњић испред Туристичке организације Војводине, Јано Пушкар и Ивана Шурица из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Магдалена Парат, Сандра Аџага и Марија Будимир из Туристичке заједнице Вуковарско-сријемске жупаније, Саша Бошњак, Оливера Грљевић, Веселин Павлићевић, Предраг Матковић и Пере Тумбас са Економског факултета.

 


Означено са :
04. 12. 2018.

Курсна листа