ODRŽAN 6. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA “VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM – VICTOUR”

U Dekanatu Ekonomskog fakulteta u Subotici održan je 3. decembra 2018. godine 6. sastanak projektnog tima projekta “Virtuelni i kulturni turizam – VICTOUR”

Projekat koji je sufinansiran programom prekogranične saradnje Interreg – IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020. Uspešno praćenje progresa izvršavanja projektnih aktivnosti postiže se urednim sastancima projektnog tima.  Cilj sastanka je bio evaluacija proteklog perioda i priprema plana za naredni projektni period.

Na sastanku su prisustvovali: Nataša Pavlović i Milica Šušnjić ispred Turističke organizacije Vojvodine, Jano Puškar i Ivana Šurica iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Magdalena Parat, Sandra Adžaga i Marija Budimir iz Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Saša Bošnjak, Olivera Grljević, Veselin Pavlićević, Predrag Matković i Pere Tumbas sa Ekonomskog fakulteta.

 


Označeno sa :
04. 12. 2018.

Kursna lista