ОДРЖАН ЧЕТВРТИ САСТАНАК ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Састанак је започео у 10 часова у просторијама ФЕП АПВ  Ивана Ђурица, помоћница директорке је испред Фонда поздравила је све присутне и отворила састанак.
Менаџерка пројекта Магдалена Парат је у кратким цртама известила о извештају о напретку пројекта за други извештајни период. Након тога, свака партнерска институција је известила о спроведеним активностима у другом извештајном периоду, као и о текућим активностима у трећем извештајном периоду.
Ивана Шимецки испред ВСЖ је известила о активностима везаним за поступак набавке холограма. Као локације холограма, изабрани су музеји. Будући да у ФЕП АПВ предстоји набавка холограма, размењена су искуства и корисне информације око спровођења јавне набавке. У сарадњи са ТОВ, као тачке за постављања холограма у Србији су предложене: Сирмиум, Сремски фронт, Инфо центар ТОВ у Новом Саду, Галерија Матице српске и Инфо-центар у Сремским Карловцима (Епархија). Од предложених локација неопходно је одабрати три локације које могу да задовоље техничке услове неопходне за постављање холограма.
Наташа Павловић испред ТОВ је обавестила партнере да је код њих дошло до измене члана пројектног тима, наиме Сандра Полексић је отишла на породиљско одсуство, те се њена замена треба пријавити преко Водећег партнера. ТОВ је израдио маркетинг план и припрему промо материјала. Истакнута је потреба да се за све промотивне материјале и публикације обавезно користе програмски лого с акронимом пројекта на енглеском језику (INTERREG IPA CBC-CROATIA-SERBIA 2014-2020) и да се поштују знаци видљивости програма. Што се израде филма тиче, јавна набавка је нешто раније расписана како би се искористило добро време у циљу снимања материјала. Такође је било и речи о томе како искористити средства која остану непотрошена у партнерским буџетима и на који начин спровести процедуру за прерасподелу новца између буџетских линија.
Саша Бошњак испред Универзитета у Новом Саду-Економски факултет у Суботици известио је све партнерске институције да раде на изради web платформе. За потребе истог, ТОВ је замољен да достави потребне податке: количину/врсте тачака. УНСЕФС такође треба да набави VR опрему, док ФЕП АПВ софтвер за VR. Локације предложене за VR су: Сирмиум и/или Нови Сад.
Што се AR тиче, ФЕП АПВ је набавио таблете и треба да изради софтвер за AR. Предложене локације за AR су: Сирмиум, Сремски фронт и Инфо центар у Новом Саду.
На крају, начелно је договорено да се наредни састанак чланова пројектног тима и управног одбора одржи у Вуковару у септембру 2018. године, а шести састанак чланова пројекног тима у новембру у Суботици.
Магдалена Парат и Ивана Ђурица су се захвалиле свим пројектним партнерима на учешћу. Састанак се завршио у 16 часова.
Закључци:
– Започете активности везане за дизајн и штампање промо материјала
– Започете активности везане за холограме
– Започете активности везане за израду web платформе
– Договорени наредни пројектни састанци


Означено са :
19. 07. 2018.

Курсна листа