ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР ИДЕНТИС ПРОЈЕКТА МАКОУ

Датум одржавања:

ДАНА 7 И 8 МАЈ 2019 ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ РАДИОНИЦА У МАKОУ У KORONA KONFERENCIA KÖZPONT  СА ТЕМОМ ДОБРЕ ПРАKСЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БАЧ-КИШКУН ЖУПАНИЈИ .

ПРВОГ ДАНА 7.МАЈА 2019. ГОДИНЕ  ПРЕДАВАЊЕ СУ ОДРЖАЛИ GÁBOR GERGELY, ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, БАЊЕ МАКО ХОЂМАТИКУМ И GÁBOR BARNA, ПРОЈЕКТНИ И ГРАДСКИ МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР. GÁBOR GERGELY ЈЕ ПРЕЗЕНТОВАО ИСТОРИЈАТ  И  ПЛАНОВЕ РАЗВОЈА БАЊЕ МАКО ХОЂМАТИКУМ.  GÁBOR BARNA ПРЕДСТАВИО ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ И МАРКЕТИНШКУ СТРАТЕГИЈУ ГРАДА МАКОА.

ДРУГОГ ДАНА 8.МАЈА 2019. ГОДИНЕ ПРЕДАВАЊЕ СУ ОДРЖАЛИ BÉLA CSÁKI, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, LÁSZLÓ FELEDI ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏЕР И КÁRPÁTI RITA ПРОЈЕКТМЕНАЏЕР ИЗ BÁCS-KISKUN MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI ÉS MARKETING NONPROFIT KFT. BÉLA CSÁKI ОДРЖАО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ  О РАЗВОЈУ И САРАДЊИ У ТУРИЗМУ И О БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТРАТЕГИЈИ У БАЧ-КИШКУН ЖУПАНИЈА.  LÁSZLÓ FELEDI ЈЕ ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ О ИДЕЈИ ВИНСКОГ ТУРИЗМА У  ЖУПАНИЈИ  БАЧ-КИШКУН И О ПРОЈЕКТУ ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА.

КÁRPÁTI RITA ЈЕ ОДРЖАЛА ПРЕДАВАЊЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ ТУРИЗМУ У ЖУПАНИЈИ БАЧ-КИШКУН.

 

 

 


Означено са :
24. 05. 2019.

Курсна листа