ODRŽAN JE SEMINAR IDENTIS PROJEKTA MAKOU

Datum održavanja:

DANA 7 I 8 MAJ 2019 GODINE ODRŽANA JE RADIONICA U MAKOU U KORONA KONFERENCIA KÖZPONT  SA TEMOM DOBRE PRAKSE RAZVOJA TURIZMA U BAČ-KIŠKUN ŽUPANIJI .

PRVOG DANA 7.MAJA 2019. GODINE  PREDAVANJE SU ODRŽALI GÁBOR GERGELY, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA, BANJE MAKO HOĐMATIKUM I GÁBOR BARNA, PROJEKTNI I GRADSKI MARKETING MENADŽER. GÁBOR GERGELY JE PREZENTOVAO ISTORIJAT  I  PLANOVE RAZVOJA BANJE MAKO HOĐMATIKUM.  GÁBOR BARNA PREDSTAVIO TURISTIČKE ATRAKCIJE I MARKETINŠKU STRATEGIJU GRADA MAKOA.

DRUGOG DANA 8.MAJA 2019. GODINE PREDAVANJE SU ODRŽALI BÉLA CSÁKI, IZVRŠNI DIREKTOR, LÁSZLÓ FELEDI PROJEKTNI MENADŽER I KÁRPÁTI RITA PROJEKTMENADŽER IZ BÁCS-KISKUN MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI ÉS MARKETING NONPROFIT KFT. BÉLA CSÁKI ODRŽAO JE PREDAVANJE  O RAZVOJU I SARADNJI U TURIZMU I O BICIKLISTIČKOJ STRATEGIJI U BAČ-KIŠKUN ŽUPANIJA.  LÁSZLÓ FELEDI JE ODRŽAO PREDAVANJE O IDEJI VINSKOG TURIZMA U  ŽUPANIJI  BAČ-KIŠKUN I O PROJEKTU DUNAVSKI PUT VINA.

KÁRPÁTI RITA JE ODRŽALA PREDAVANJE O JEDINSTVENOM TURIZMU U ŽUPANIJI BAČ-KIŠKUN.

 

 

 


Označeno sa :
24. 05. 2019.

Kursna lista