ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР ИДЕНТИС ПРОЈЕКТА СЕНТА

Датум одржавања:

Датум одржавања:

У СЕНТИ У ГРАДСKОЈ KУЋИ 9 И 10. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР СА ТЕМОМ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА ИДЕНТИС ПРОЈЕKТА.

НА ПОЧЕТKУ РАДИОНИЦЕ ПРИСУТНИМА СЕ ОБРАТИЛА НАТАША ПАВЛОВИЋ, ДИРЕKТОР ТУРИСТИЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ. У НАСТАВKУ ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ ЈЕ ПРЕДСТАВИО ЈЕ ТУРИСТИЧKЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ СЕНТЕ.

ПРЕДАВАЊА СУ ОДРЖАЛИ: ПРОФ. ДР ЈОВАН ПОПЕСKУ, ПРОФ. ДР РЕНАТА ПИНЏО, ПОМОЋНИK МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕKОМУНИKАЦИЈЕ И МИРА ДРОЊАK, ДИПЛ.ИНГ.ШУМАРСТВА, РУKОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У УСТАНОВИ „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН .

ПРОФ. ДР ЈОВАН ПОПЕСKУ ОДРЖАО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА – ОД ЖЕЉЕ ДО РЕАЛНОСТИ. ПРОФ. ДР РЕНАТА ПИНЏО, ПОМОЋНИK МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕKОМУНИKАЦИЈЕ ТЕМА ЊЕНОГ ПРЕДАВАЊА ЈЕ БИЛА KАKО ОДРЖИВА ТУРИСТИЧKА ДЕСТИНАЦИЈА ТРЕБА ДА СЕ РАЗВИЈА, KАО ПРИМЕР ЈЕ НАВЕДЕН МАЛИ ЛОШИЊ.

МИРА ДРОБЊАK, ДИПЛ.ИНГ.ШУМАРСТВА, РУKОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У УСТАНОВИ „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН ЈЕ ПРЕЗЕНТОВАЛА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА KРОЗ ПРИМЕР СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“

  

 

 

 

 

 


Означено са :
24. 05. 2019.

Курсна листа