OPENS 2019

Omladinska prestonica Evrope titula koju je dobio Grad Novi Sad za 2019. godinu. Titulu nosi grad, ali ona pripada svim njegovim stanovnicima od 15te do 30te godine.  OPENS – Omladinska Prestonica Evrope Novi Sad je Savez udruženja koji je tu da, zajedno sa svojim partnerima sprovodi program na osnovu kojih je Novi Sad nosilac laskave titule. OPENS2019 je u prošloj godini, konkursom izabrao 42 organizacije, koje sprovode 46 programskih aktivnosti iz aplikacije na osnovu koje je Novi Sad i postao Omladinska prestonica Evrope 2019. godine. Tim aktivnostima je samo tokom 2018. obuhvaćeno 75.000 mladih, dok će za tri godine biti uključeno preko pola miliona mladih iz cele Evrope.

Ovo  je prvi put da organizacije potpisuju trogodišnje ugovore, čime OPENS otvara vrata novim modelima saradnje.  Ono što je važno jeste da se na svaka tri meseca očekuju izveštaji i rezultati, kao i da će se revnosno kontrolisati sami projekti. Ideja je da se na taj način ojačaju kapaciteti omladinske politke u Novom Sadu, tako da omladinski sektor, 2020. Godine u Novom Sadu ostane na snažnim omladinskim organizacijama.

OPENS je podržan od Republike, Pokrajine i Grada. Sporazumi o saradnji i trogodišnji ugovori sa 42 omladinske organizacije sklopljeni su 2017. godine, za sprovođenje programa tokom 2018, 2019. i 2020. godine.

42 organizacije sa kojima je OPENS potpisao ugovore februara prošle godine, za manje od godinu dana izneli su preko 2195 aktivnosti, koje su direktno uključile 50.000 mladih ljudi.

Uz ovaj deo programa, a u okviru 7 programskih stubova, OPENS je imao još preko 226 programskih aktivnosti i direktno je došao do 30.000 mladih ljudi.

Omogućeno je besplatno psihološko savetovanje za mlade, kao i centri, portali, radijske i televizijske emisije koje informišu i promovišu mlade. Promovisani su uzori mladih, pokrenute i ispraćene kampanje o mladima i za mlade, napravljeni vodiči, održane obuke za mlade novinare, obuke za vršnjačke edukatore, obuke za aktivno učešće za preko 1000 mladih.  Podržani su mladi umetnici, mladi bendovi i izgradnja omladinske publike u kulturi, posebno kroz saradnju organizacija i institucija. Uveden je besplatan NJIFI, podržane su i promovisane vrednosti i raznolikosti manjinskih grupa. Novi Sad posetilo je i 300 omladinskih delegata Ujedinjenih Nacija, kao i preko 300 delegata Evropskog omladinskog foruma. Živa biblioteka održana je u Novom Sadu, a posle krenula i put regiona.

Otvoren je Prostor u Gradiću, kao i društveni centar za osobe LGBT populacije, raščišćeni su temelji budućeg Omladinskog centra u Kineskoj četvrti, ojačan Novosadski volonterski servis i otvorena Banka vremena.

OPENS podržava  neformalne grupe kao i rad organizacija koje nisu direktno uključene u OPENS program, ali itekako rade sa mladima i promovišu vrednosti omladinskog sektora.


Označeno sa :
01. 03. 2019.

Kursna lista