OPŠTINA PEĆINCI, MESTO SUSRETA PRIRODE I ISTORIJE

Opština Pećinci smestila se u Donjem Sremu, u blizini reke Save. U okviru ove opštine koja se sastoji od 15 naseljenih mesta i 21.506 stanovnika nalaze se mnogi kulturni i prirodni sadržaji. Turistička ponuda je veoma šarenolika, jer se priroda pobrinula da se na ovom prostoru nalazi specijalni rezervat prirode Obedska bara, dok su istorijski događaji uticali da se baš u ovoj opštini nalaze mnogobrojni spomenici kulture. Naime, ovde se nalazi najstarija pravoslavna crkva u Vojvodini (crkva Sv. Luke), kao i srednjevekovno utvrđenje Kupinik- srpska despotska prestonica, kao i mnogobrojne etno kuće.

OBEDSKA BARA

Specijalni rezervat prirode Obedska Bara jedan je od najstarijih zaštićenih prostora na svetu (od 1874. godine). Obedska bara se lučno prostire između sela Obrež i Kupinova. Najveću vrednost bare čini autentični splet mrtvaja, bara, okana sa još uvek očuvanim specifičnostima kao što su: stoletne, mešovite šume hrasta lužnjaka, kolonija ptica močvarica i raznovrsnost flore i faune koja intrigira naučnike širom sveta. Poseban kuriozitet predstavlja manastir Obed i crkva Blagoveštenja ( u narodu poznata kao Crkva Majke Angeline), koji se nalazi na malom uzvišenju unutar Obedske bare. Po legendi sagradila je krajem 15. veka despotica Angelina od građe broda kojim je srećno doputovala kako bi njeni sinovi Đorđe i Jovan preuzeli srpski presto. Pri poseti Obedskoj bari, možete uživati u posmatranju ptica, pešačenju, rekreativnom ribolovu kao i obilasku ovog predela tzv. „Zelenim zmajem“, električnim minibusom koji je TO Pećinci dobila u okviru programa „Podrška regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji“.

 

KUPINOVO

Kupinik- srednjevekovno utvrđenje ili stari grad Kupinik prvi put se pominje u istorijskim izvorima krajem 15. veka. Za istoriju srpske države vezuje se početkom 15. veka kada ga Despot Stefan Lazarević dobija od Mađara. Nasleđuje ga Đurać Branković i do konačnog pada despotovine i razaranja samog Kupinika u rukama je despotske porodice Branković. U njemu su stolovali legendarni Zmaj Ognjeni Vuk, despotica Angelina sa sinovima i poslednji despot Stefan Berislavić. 1521. Turci ga osvajaju i razaraju. Padom Kupinika prestala je da postoji i srpska srednjevekovna država pa Sremci vole da kažu kako je Kupinik poslednja srpska despotska prestonica, a Kupinovo jedino sremsko selo koje je nekada bilo kraljevski grad. Kupinik do danas nije obnavljan, tako da o njegovoj burnoj istoriji svedoče samo njegovi ostaci.

Etno- park Kupinovo-  Nalazi se  u najstarijem delu sela Kupinova, u izvanrednom prirodnom okruženju specijalnog rezervata prirode Obedska bara. U najstarijem delu sela Kupinova formiran je Etno park sastavljen od originalnih i rekonstruisanih objekata koji po izgledu i nameni predstavljaju tipičnu seosku celinu karakterističnu za Donji Srem u 18. i 19. veku. U centru etno parka nalazi se kuća porodice Putnik organizovana kao tradicionalno seosko domaćinstvo 19. veka, sa kućom za stanovanje, ambarom, hlebnom peći i bunarom. U ovom prostoru se nalazi drvena kula- vidikovac, senica za posetioce i suvenirnica.

Crkva Sv. Luke- je najstarija pravoslavna crkva u celoj Vojvodini. Nastala je polovinom 15. veka, podigao je despot Đurać Branković. U crkvi se nalazi raskošni kasnobarokni ikonostas sa ikonama najpopularnijeg srpskog slikara 18. veka, Jakova Orfelina.

 

DONJI TOVARNIK

Svinjarska koleba-je replika tradicionalne svinjarske kolibe, smeštena u dvorištu zgrade Lovačkog doma u Donjem Tovarniku. Svinjarska koleba je napravljena od pruća i blata kružne osnove, pokrivena trskom i slamom, sa otvorenim ognjištem na sredini. Ovde posetioci mogu učestvovati u spremanju svinjarskih specijaliteta i degustirati ih. U dvorištu Lovačke kuće pored svinjarske kolebe nalazi se i etnološka zbirka predmeta vezanih za seosko domaćinstvo kraja 19. veka, suvenirnica, letnjikovac, hlebna peć, kavezi sa retkim pticama, a kao interatkivni i edukativni sadržaj posetioci mogu doživeti i oprobati se u starom zanatu- pustovanje vune.

OGAR

Aksentijev kućerak- je bogata seljačka kuća s kraja 18. veka. Ovo je najstarija očuvana kuća u Sremu. Bogatstvo porodice ogledalo se u upotrebi tada retkog krovnog materijala biber-crepa. Zgrada je sagrađena od pletara i zidovima obložena blatom. Posebnu vrednost kući daje ograda uličnog zabata, ali i najveće rodino gnezdo u okolini.

 


Označeno sa :
19. 03. 2019.

Kursna lista