PARK PRIRODE „PALIĆ“ – Palić

Datum održavanja:
Adresa: Trg slobode 1, Subotica (TO Subotica)
Telefon: +381 (0)24 670 350

Park prirode „Palić“ obuhvata Palićko jezero i deo naselja Palić. Čine ga prirodne vrednosti (jezero Palić, park i tri spomenična stabla), kulturne vrednosti (Veliki park, više objekata vrhunske arhitektonske vrednosti, palićke vile), te duga tradicija kupališta, banje i letovališta.


07. 01. 2013.

Kursna lista