PARK PRIRODE „TIKVARA“ – Bačka Palanka

Adresa: Dunavska obala bb, Bačka Palanka
Telefon: +381 (0)21 604 1333

Park prirode „Tikvara“ nalazi se uz levu obalu Dunava, protežući se od 1297. do 1305. km. Na prostoru prirodnog dobra dominiraju šume mekih liščara, a čitav prostor je isprepletan rukavcima Dunava kao i barskim površinama. Pored dominantne tačke vodenog ekosistema Tikvara u Parku prirode nalaze se veštačka sastojina močvarnog čempresa, kao spomenik prirode Veštačka sastojina močvarnog čempresa (III kategorije).

Spomenik prirode predstavlja florističku retkost za naše podneblje izuzetne estetske i naučne vrednosti, zajedno sa četiri stabla platana čini neprocenjivu vrednost. Veličina površine plovnog područja se stalno menja u zavisnosti od vodostaja Dunava. Iako je Tikvara prirodno mestrilište ribe, promene vodostaja utiču i na period zadržavanja određenih vrsta ribe na plavoj zoni i njihovu migraciju u korito Dunava.

Najveći deo površine pripada JP „Vojvodina-šume“- ŠU Bačka Palanka, a o Parku prirode stara se JP Sportsko rekereacioni centar „Tikvara“ iz Bačke Palanke.

PLAŽA

Plaža „Tikvara“ je najveća bačkopalanačka plaža. Nalazi se na izuzetno atraktivnom mestu, sa severne strane se nalazi jezero „Tikvara“ a sa južne reka Dunav. Zbog svoje veličine a i položaja ona je najposećenija u letnjim mesecima. Spojena je sa kopnom malim mostićem tako da je ustvari pretvorena u rečno ostrvo.

RIBOLOV

Tikvara predstavlja najveći zimovnik bele ribe na Dunavu i ova voda je bogata šaranom, krupnikm primercima štuke, smuđem, somom i mnogim drugim vrstama ribe. Udruženje sportskih ribolovaca „Šaran“, uz nautički klub čini okosnicu kako nautičke ponude ovog prostora tako i razvoja ribolovnog turizma. Cena dozvole: iznosi 1.800 dinara (USR „Šaran“; Ribarsko naselje 3, Bačka Palanka, +381 (0)21 604 1263).


21. 12. 2012.

Kursna lista