PEŠAČKE STAZE NA TERITORIJI BEOČINSKE OPŠTINE

Telefon: +381 (0)21 870 582 (Sonja Kokić)

Sa izletišta Hladne vode koje se nalazi na 300 metara iznad manastira Beočin imate mogućnost da se opredelite za šetnju ka tri lokacije koje direktno kroz šumu vode do vrhova Fruške gore. Jedna od obeleženih pešačkih staza vodi do odmarališta Osovlje odakle dalje put ide do Crvenog čota, najvišeg vrha na Fruškoj gori. Od Hladnih voda u Beočinu na dva načina možete da stignete do odmarališta na Brankovcu. Jedan je da ta put dug oko 4 kilometra pređete stazom koja vodi kroz šumu a drugi je da tu razdaljinu prođete Dupčekovim putem, širokim putem posutim rizlom.
Ako pođete ovom drugom relacijom imate mogućnost da u središtu Fruške gore, u delu koji nosi naziv Rim, obiđete velelepni Dumbovački vodopad.

Iz Centra za privredno tehnološki razvoj Vojvodine „CEPTOR“, odnosno Kongresnog centra Izvršnog veća AP Vojvodine koji se nalazi na Andrevlju u srcu Fruške gore, na 6 kilometara od Čerevića, pruža vam se prilika da prođete Stazom zdravlja. Destinacija za šetnju svakako je i jezero na Testeri, a sa Andrevlja duža šetnja kroz šumu može biti do Banoštora, jednog od centara vinskog turizma u Sremu ili do Letenke.


18. 10. 2016.

Kursna lista